ผักกระเฉด ผักไทยๆที่หลายคนมองข้าม

ผักกระเฉด เป็นผักพื้นบ้านที่หลายคนชอบ แต่หลายคนไม่ชอบ เพราะมันมีกลิ่นเฉพาะตัว และมีรสสัมผัสที่แข็ง มีลักษณะเป็นพืชล้มลุก ลำต้นลอยน้ำหรือเลื้อยแผ่ใกล้ฝั่ง มีชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ เช่น ผักหละหนอง, ผักกระเสดน้ำ, ผักหนอง, ผักฉีด, ผักรู้นอน

1 min read